…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Apie poreikį iš esmės keisti įstatymus Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Wtorek, 23 lipca 2019

Pro dėmesingų viešojo mūsų šalies gyvenimo stebėtojų akis, be abejo, nepraslydo tai, kad prieš dvejus metus spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje   pasirodė Lietuvos Respublikos konstitucinės reformos projektas, kurį parengė teisininkas Jonas Ivoška. Pagrindinio šalies įstatymo projektas buvo paremtas Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais dokumentais bei kitų šalių patirtimi, įgyta rengiant savo konstitucijų turinį.

Skirtingai nuo 1992 m. priimtos Konstitucijos, projekte numatyta, kad pagrindinis valstybės institucijų ir struktūrų veiklos tikslas yra piliečių gerovė.

Žemiau pateikiamame vaizdo filme J. Ivoška nurodo rimtus dabartinės Konstitucijos trūkumus, nes ji buvo priimta skubotai, pakankamai neišanalizavus, kaip posovietinis deklaratyvus kūrinys, tuo metu, kai iš Lietuvos dar buvo neišvesta okupacinė sovietinė kariuomenė.

Visa tai itin neigiamai veikia šalies padėtį, visuomenės nuotaikas ir mėginimus kurti pilietinę teisinę valstybę. Dėl šios priežasties atsiranda dideli socialiniai skirtumai, piktnaudžiavimas įgaliojimais, antikonstitucinės privilegijos sovietinei ir naujajai nomenklatūrai, netikrumo ir neteisybės pojūtis, kuris galiausiai paskatina emigraciją.

Su J. Ivoška kalbėjo R. Maceikianec.

Nuotraukoje: advokatas Jonas Ivoška

Vaizdo filmas: interviu su J. Ivoška