…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Lietuvių kalba išgyvena aukso amžių? Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Sobota, 16 lutego 2019

2019 m. vasario 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis atsakė į mūsų klausimus apie Komisijos veiklą ir įvertino lietuvių kalbos situaciją apskritai šalyje ir Vilniaus regione bei Visagino mieste.

Jo manymu, lietuvių kalba dabar išgyvena aukso amžių.

Su A. Antanaičiui pateiktais klausimais ir jo mintimis galima susipažinti prisegtame videofilme.

Nuotraukoje: A. Antanaitis

Video filmas: visas interviu įrašas.