…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Interviu su Vida Montvydaite, Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktore Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Czwartek, 13 grudnia 2018

2018 m. gruodžio 13 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė atsakė į mūsų klausimus apie Departamento veiklą skatinant tautinių mažumų pilietinę integraciją ir siekiant išsaugoti kultūrinį jų identitetą.

Kadangi yra daug klausimų, susijusių su tautinėmis mažumomis, kuriems reikalingi moksliniai istoriniai vertinimai, direktorės nuomone, prie to labai prisidėtų 2019 m. surengta mokslinė konferencija.

Nuotraukoje: V. Montvydaitė.

Videofilmas: interviu su direktore V. Montvydaite.