…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Dziś w Pałacu Kolumnowym przy prezydenturze odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Telkemės skurdo mažinti” (Łączmy się przeciwko nędzy), w trakcie której omówiono realizację dwuletniego europejskiego projektu, skierowanego  na  zmniejszanie zakresu nędzy, poszukiwanie sposobów i dróg ku temu, aby mieszkańcy krajów europejskich czuli się materialnie bezpiecznie.  Również wtedy, gdy nie mają pracy czy też nie mogą pracować i zarabiać na własne godne życie.

Jak zauważyła Sian Jones, koordynator europejskiej sieci zmniejszania zakresu nędzy (EAPN) - nie bacząc na społeczne wysiłki liczba osób egzystujących w nędzy ostatnio wzrosła o 10 mil. i wynosi ponad 120 mil. osób. Wśród szczególnie negatywnych tendencji Sian Jones zaznaczyła również zwiększenie się z 8 do ponad 9 proc. liczby osób, które pracując nie są w stanie wybrnąć poza granicę nędzy. Zdaniem koordynator istnienie Unii Europejskiej bez unii socjalnej, gwarantującej dla ludzi bezpieczne materialne i godne życie, nie ma sensu. Niepokojącym zjawiskiem jest również  niezdolność współczesnych polityków znalezienia sposobów na rozwiązanie powyższego problemu oraz brak dowodów, aby politycy Unii Europejskiej i poszczególnych państw wykazywali się dążeniem do zagwarantowania minimalnych dochodów  obywatelom i mieszkańcom UE.

Przed zebranymi wystąpili również prof. Romas Lazutka, prof. Ryszard Szarfenberg (Polska) oraz Aistė Adomavičienė, przedstawiając własne spostrzeżenia, wyniki analiz i wnioski na  temat zwalczania nędzy na Litwie i w Polsce, która, niestety, zwiększa swój zakres. Podobne konferencje, w czasie których rozmawiano o potrzebie zwalczania nędzy, odbyły się również w innych krajach UE.

Realizacja projektu faktycznie została zakończona. Tym niemniej, zdaniem uczestników, temat zwalczania nędzy powinien być kontynuowany. Miejmy nadzieję, iż tak się stanie – z namacalnym skutkiem.

***

Otwierające konferencję D. Grybauskaitė i minister opieki socjalnej i pracy  A. Pabedinskienė, jak też R. Lazutka, naświetlający sytuację w naszym kraju w temacie poszerzania się zakresu nędzy, która dziś dotyka każdego piątego obywatela, niestety nie  poruszyli tematu pogłębiających się materialnych podziałów między poszczególnymi grupami ludności. Zachowanie się aktualnej rządzącej koalicji, która rozpoczęła rządy od zwiększenia sobie i swemu otoczeniu wynagrodzeń i kompensacji jest wyrazistym przykładem działań, sprzecznych z zasadami konstytucyjnej sprawiedliwości, zwiększających liczbę osób egzystujących w nędzy, a dlatego będących głęboko amoralnych.

Nie został też wymieniony temat ogromnego i coraz powiększającego się zakresu antykonstytucyjnych wypłat w postaci państwowych rent i pensji, którymi już objęto  ponad 110 tys. osób, wśród których decydujący odsetek stanowi nomenklatura z kresu sowieckiej okupacji i nowa.

Pogłębiające się społeczne podziały, oparte na podstawie antykonstytucyjnych wypłat, budzą szczególny niepokój nie tylko z powodu ich sprzeczności z Ustawą Podstawowa, nie tylko z powodu ich skali zakresu i wypłacanych sum, widocznie przekraczających dziś 1miliard litów, ale również z tego powodu, iż dzieje się w tajemnicy przed społeczeństwem, a osoby otrzymujące w ten sposób wypłaty pieniężne  stają się zakładnikami, swoistymi milczącymi niewolnikami aktualnego systemu politycznego, zmuszonymi bezwzględnie go popierać. Ten stan podmywa konstytucyjne fundamenty państwowości i demokracji, negatywnie wpływając na nastroje społeczne, zniekształcając prawo obywateli do wolnych wyborów.

Nasze pytanie w powyższym temacie, poruszone dzisiaj publicznie po raz kolejny, jak dotychczas pozostaje bez odpowiedzi.

Na zdjęciu: prezydium konferencji z lewa na prawo prof. R. Lazutka, prof. R. Szarfenberg i Sian Jones.

Film: Prof. Romas Lazutka. Lietuvos Minimalių pajamų apsaugos sistemų analizė.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com