…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Na 500. lecie bitwy pod Orszą Drukuj
Autor: Inf. wł.   

Dziś w Wilnie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich rozpoczęła obrady dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“ (Bitwa pod Orszą 1514 r. - zwycięstwo militarne i jego znaki).

Jest ona poświęcona 500. leciu bitwy pod Orszą w dniu 8 września 1514 roku, w której wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z udziałem wojsk polskich pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego odniosły zdecydowane zwycięstwo nad przeważającym wojskiem moskiewskimi. W bitwie, która miała duży międzynarodowy rezonans, po raz pierwszy wykorzystano połączone siły kawalerii, piechoty i artylerii.

Celem międzynarodowego spotkania historyków w Wilnie jest dokonanie naukowej oceny bitwy pod Orszą,  jej konsekwencji oraz pielęgnowanie historycznej pamięci o politycznych, dyplomatycznych i wojskowych zwycięstwach państwa litewskiego.

W konferencji biorą udział krajowi naukowcy, a także z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy.

W godzinach wieczornych z udziałem uczestników konferencji, wojska oraz ludności stolicy od Ostrej Bramy do Placu Katedralnego przejdzie teatralizowany pochód, przypominając uroczystości, które miały miejsce przed pięciuset laty w Wilnie po zwycięstwie  pod Orszą.

23 grudnia 2013 roku Sejm Republiki Litewskiej ogłosił rok 2014 Rokiem Bitwy pod Orszą z okazji jej 500. rocznicy.

Na zdjęciu: otwarcie konferencji; teatralizowane uroczystości na Placu Teatralnym.

Filmy: fragmenty przemówień, referatów i uroczystości.