…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Pamięci Konstantego Kalinowskiego pod sztandarami państw Wielkiego Księstwa Litewskiego Drukuj
Autor: Inf. wł.   

Dziś, przypominając postać i bohaterską walkę w obronie wolności Ojczyzny Wincentego  Konstantego Kalinowskiego (2 lutego 1838 - 22 marca 1864),  Litewscy Białorusini z udziałem przedstawicieli litewskich organizacji oraz gości z Białorusi, Łotwy i Polski pochodem od miejsca więzienia do miejsca stracenia na Placu Łukiskim zaznaczyli  151 rocznicę śmierci Komisarza Pełnomocnego na Litwę w czasie Powstania Styczniowego. Konstanty Kalinowski był jednym z pierwszych działaczy niepodległościowych, który zaznaczył, iż Litwa i Białoruś mają prawo na narodowe samookreślenie.

„(…)Według niego, Litwa powinna (…) stanowić jednostkę odrębną, zgoła niezależną od Polski(…) . W myśl tej teorii, wchodząc do Komitetu Litewskiego, nie chciał przyjmować żadnych rozkazów z Warszawy, chciał, by ten Komitet rządził i kierował powstaniem samoistnie i w stosunku do Rządu Narodowego zajmował stanowisko władzy równej i nikomu niepodległej. „Nie można, wołał, powierzać przyszłych losów Litwy, tej głupiej kumoszce Warszawie" (Dzieje 1863 roku. Kraków, 1902).

Miłym akcentem tegorocznych uroczystości był udział w nich delegacji Łotyszy, co pozwoliło zobaczyć w jednym szeregu sztandary wszystkich państw, powstałych na terytorium historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Ta symboliczna reprezentacja przyjaznych sobie państw i narodów Międzymorza świadczy, iż możliwie w przyszłości, jak przed wieki,  będą one znów pełniły misję stabilizacji europejskiej.

Na zdjęciach: uczestnicy uroczystości na ul. Wileńskiej i na Placu Łukiskim.

Filmy video: fragmenty uroczystości, poświęconych K. Kalinowskiemu.