Dziś na centralnej arterii Wilna – alei Gedymina – rozpoczęły się obchody Dni Europy. Celem corocznego święta, które potrwa do najbliższej niedzieli włącznie, jest przybliżenie mieszkańcom Litwy Unii Europejskiej z szerom zakresem jej zamiarów, projektów i standardów. W czasie trzech dni będzie zrealizowany obszerny program przedsięwzięć, które pozwolą zainteresowanym poznać wiele nowych tematów i możliwości, przede wszystkim adresowanych dla młodzieży.

Program święta nawiązuje również do tegorocznych przedsięwzięć UE, związanych z poszerzaniem zakresu ochrony praw  w krajach Unii. W czasie trwania święta Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy organizuje wycieczki do stołecznych miejsc i obiektów, które będą wykorzystywane w czasie przewodniczenia naszego kraju Unii.

Na zdjęciu: ogólny widok alei Gedymina w czasie obchodów Dni Europy.