Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius suskubo pareikšti Bažnyčios poziciją po to, kai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) frakcija Seime pasiūlė mokyklose įvesti privalomas tikybos pamokas. „Toks politikų žingsnis sukelia visiškai nereikalingą įtampą ir pasipiktinimo bangą visuomenėje, neva Bažnyčia siekia prievartinės akcijos“, – rašoma Lietuvos vyskupų konferencijos išplatintame pranešime spaudai.

„Norėdami išsklaidyti šias abejones, reiškiame nepritarimą ir neigiamą nuomonę tokiems siūlymams. Šie politikų raginimai nėra ir nebuvo derinami su Katalikų Bažnyčios vadovybe. Suprantame, kad privalomos tikybos pamokos turėtų būti tik katalikiškose mokymo įstaigose, bet ne valstybinėse mokymo įstaigose, – rašoma pranešime. – Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose esanti dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo tvarka visiškai įgyvendina galimybę visiems norintiems pasirinkti savo konfesijos tikybos arba etikos pamokas, tuo pačiu nepažeisdama niekieno laisvės apsispręsti dėl savo dorinio ir religinio ugdymo.“

Pirmadienį LLRA įregistravo Švietimo įstatymo pataisą, kad „tikybos dalykas yra privalomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose“. Anot LLRA, teisę rinktis tikybą arba etiką galėtų tik ne jaunesni kaip 14 metų moksleiviai. Šiuo metu moksleiviams iki 14 metų dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką – parenka tėvai, o nuo 14 metų jis renkasi pats.

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/sigitas-tamkevicius-56-313135, 2013.03.05 d.