…Do Mackiewicza nikt nie chciał się przyznać i dlatego, że taki literacko zacofany, i dlatego, że okropny reakcjonista, ale czytali, aż im się uszy trzęsły. Pośród znanych mi polskich literatów nikt tak nie pisał. Szlachcic szaraczkowy, jak go nazwałem, z tych upartych, wzgardliwych, zaciekłych milczków, pisał na złość. Na złość całemu światu, który czarne nazywa białym i nie ma nikogo, kto by założył veto. I właśnie w tej pasji jest sekret jego stylu. Czesław Miłosz. Kultura,  1989

Wspominając Janisa Rainisa Drukuj
Autor: Inf. wł.   

Dziś w Instytucie Języka Litewskiego i Folkloru z inicjatywy Związku litewskich Łotyszy odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Fenomen Rainisa na Litwie”, poświęcona łotewskiemu pisarzowi i poecie wszech czasów Janisowi Rainisowi (1865 – 1929),  który był również  dramaturgiem i dziennikarzem, tłumaczem literatury litewskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej, autorem książek dla dzieci.

Spotkanie znawców i miłośników twórczości Rainisa było swego rodzaju ciągiem dalszym obchodów Dnia jedności Bałtów, którego świętowanie w tym roku odbyło się na Łotwie 22 września.

Otwierający konferencję ambasador Łotwy Martinš Virsis podkreślił, iż przypomnienie imienia i dorobku J. Rainisa oraz jego więzi z Litwą dodatkowo umacnia kulturalne więzi miedzy sąsiednimi bratnimi narodami, sprzyjając realizacji zaznaczonej przed wielu laty przez bohatera konferencji myśli o potrzebie szczególnej więzi między Łotwą i Litwą oraz idei o wspólnocie narodów Europy.

Odnotowana przez uczestników konferencji wypowiedź J. Rainisa, iż Łotwa będzie tak wielka, jak silna będzie nasza wola, nabiera we współczesnych warunkach szczególnego znaczenia, pozwalając niedużym państwom i narodom, jak też poszczególnym osobom zająć godne miejsce również w warunkach globalizacji, przemian czy kryzysów społecznych.

Przemawiający dyrektor Instytutu Mindaugas Kvietkauskas, wiceminister kultury Łotwy Uldis Lielpeteris, litewscy i łotewscy naukowcy przedstawili pogłębiony wielowymiarowy portret poety, pisarza, patrioty swego narodu i przyjaciela Litwy, podkreślając bogactwo jego dorobku, wspólnotę losów naszych krajów oraz potrzebę jak najściślejszej między nimi współpracy.

Z okazji konferencji w Instytucie została otwarta wystawa zdjęć i dokumentów, związanych z osobą J. Rainisa.

 

Na zdjęciach: przemawia ambasador Łotwy Martinš Virsis; portret Janisa Rainisa ( kopia zdjęcia z wystawy); fragment wystawy.