…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Łotwa się obroniła! Drukuj
Autor: Inf. Delfi.lv i wł.   

Jak wykazują wstępne wyniki głosowania w czasie wczorajszego referendum, mającego w zamiarze nadanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego, obok języka łotewskiego, języka państwowego na Łotwie – inicjatorzy próby rozmycia podstaw państwowości tego kraju ponieśli całkowite fiasko. Propozycję wprowadzenia zmian do Konstytucji Łotwy poparło zaledwie 22,5 procent głosujących, przeciw głosowało 77,22 proc., udział w głosowaniu wzięło 70,37 proc. upoważnionych do głosowania. Cieszyć się więc należy, że Łotysze zademonstrowali wysoki poziom obywatelskiej odpowiedzialności, sławiąc zaporę przeciwko rozmywaniu fundamentów państwowości swego kraju przez zsowietyzowaną i popieraną ze strony Rosji część łotewskich Rosjan. Została więc obroniona kultura i tradycja sąsiedniego, przyjaznego nam kraju, która jest jednym z ważnych elementów bogactwa kultury europejskiej.

W ślad za Delfi.lv poniżej przytaczamy fragment publikacji świadczącej, że nie zabrakło na Łotwie również takich Rosjan, którzy już się wyzwolili i nie ulegają atmosferze stadnego nacjonalistycznego myślenia zdezorientowanego postsowieckiego społeczeństwa, stawiając na miejscu pierwszym wartości ogólnoludzkie i obronę państwowości Łotwy.

В субботу, 18 февраля, российские общественные активисты Валерия Новодворская и Константин Боровой провели пикет у посольства России. Они протестовали как против премьер-министра России Владимира Путина, так и против предоставления русскому языку статуса второго государственного.
"Этот митинг протеста мы проводим для того, чтобы показать русским в Латвии, чем должны заниматься русские и в Латвии, и в России, - заявил Боровой. - Не на деньги Путина и ФСБ заниматься провокациями, а бороться за свободу своей страны - России".
Я сижу там, где должна сидеть русская община Латвии. Потому что этот референдум задуман врагами не только латышей, но и врагами русских в Латвии. Теми, кто хочет, чтобы они навсегда остались бомжами и апатридами", - заявила Новодворская.

W tych kilku zaledwie zdaniach, pisanych jakby z myślą o poczynaniach „naszych” działaczy, których  współdziałanie widzimy z inicjatorami referendum na Łotwie w realizacji szerszego planu, wykonywanie zadania wnoszenia zamętów i niepokojów społecznych oraz zamiary coraz głębszej gettyzacji litewskich Polaków.

Inna rzecz, że nie ma jeszcze wśród litewskich Polaków obywateli, którzy na wzór powyższych Rosjan, stanęliby z plakatami przed ambasadą Polski, protestując przeciwko podżegania litewskich Polaków do działań dla nich wyjątkowo szkodliwych, wymierzonych w ich dobre imię i przyszłość kolejnych pokoleń.

Foto: Delfi.lv