…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Wyjątkowa wystawa z Uniwersytetu Łotewskiego Drukuj
Autor: Inf. wł.   

Dziś w Bibliotece Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich została otwarta unikalna wystawa rysunków i opisów pedagoga i krajoznawcy Johanna Christopha Brotze (1742–1823), znajdujących się w zbiorach Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego.

Prezentowana na wystawie kolekcja J. Ch. Brotze ma wyjątkowe znaczenie dla historii łotewskiej kultury, a wystawienie jej fragmentów w Wilnie zostało poświęcone jubileuszowi 100. lecia odrodzenia państwowości Litwy i Łotwy.

Wystawa prezentuje najcenniejszą pracę J. Ch. Brotze - dziesięciotomowe dzieło „Sammlung verschiedener Liefländischer Monumente...‟, w którym znajdują się bardzo szczegółowe rysunki oraz  opisy dworów, zamków i miejscowości na obecnej Łotwie i Estonii, jak też różnych zabudowań użytku społecznego, kościołów, mostów, postaci mieszkańców wsi i miast, ich strojów, zwyczajów i narzędzi pracy, a także pomników, herbów, pieczęci i monet.

W roku 2017 kolekcja J. Ch. Brotze została wpisana do rejestru UNESCO w ramach programu „Pamięć świata”.

W otwarciu wystawy wziął udział ambasador Łotwy na Litwie dr. Einaras Semanis oraz dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łotewskiego dr. Venta Kosere.

Wystawa potrwa do 16 maja.

Na zdjęciu: w czasie otwarcia wystawy przemawia ambasador Łotwy dr. E.Semanis.

Film video: fragmenty otwarcia wystawy.