…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius informuoja miškų savininkus ir naudotojus, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Miškų priešgaisrinių apsaugos taisyklių (patvirtintų LR Vyriausybės 1995-04-07 nutarimu Nr. 500, 2020-04-29 nutarimo Nr. 431 redakcija) nauja redakcija. Sausų orų laikotarpiu miškuose išlieka didelė gaisrų tikimybė, todėl atkreipiame dėmesį į taisyklėse nurodytus draudimus gaisrams palankiu laikotarpiu, miško kirtimo liekanų sandėliavimą, transporto priemonių miškuose naudojimą ir laužų kūrenimą.

Gražus mitas apie savivaldą
Lietuva šimta myliais žingsniais artėja prie krizės, kokios dar niekas nebuvo matęs. Pavėluotai, tik 2020 03 26 nusileido lėktuvas, atgabenęs 300000 reagentų iš Kinijos. Buvo praleistas dėkingas momentas pasiruošti COVID-19 viruso plitimui. Lietuvos žemėlapyje tai šen, tai ten užsidega raudonos liepsnelės.

Paskutiniu laiku girdisi daug ir įvairių iniciatyvų, tik, deja, jos pavėluotos, o laikas tirpsta labai greitai. Nėra prasmės vardinti visų susipratusių verslininkų, uždarius sienas nustojusių keliauti ir suskubusių steigti įvairius fondus ir teikti pagalbą. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į projektą MEDo. Tai įvairių specialybių gydytojai, praktikuojantys Lietuvoje ir užsienyje, atsižvelgdami į susidariusią neeilinę situaciją pasaulyje ir Lietuvoje siūlo nemokamus specializuotų gydytojų patarimus esant sveikatos sutrikimams (Pradėkite pokalbį su gydytoju: https://m.me/101045188201436?ref=Welcome%20Message).

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 314 straipsnį už ligų (tarp jų ir protinio neįgalumo) simuliavimą karo prievolininkas baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tai reiškia, kad pilietinės priedermės nevykdymas kriminalizuotas dėl to, jog čia įžvelgiama pavojingumo visuomenei požymių. Išties, galima daryti prielaidą, kad tuo atveju, jeigu šalį užpultų priešas, karinio parengimo negavęs pilietis būtų menkiau pasiruošęs ginti savo Tėvynę. Tarkime, ilgalaikės taikos sąlygomis, kai šalies gyventojų karybos apmokymai neturi pritaikomosios paskirties, dėl ligos simuliavimo neatlikęs karo prievolės asmuo gal realiai ir nepažeistų kieno nors interesų. Nežiūrint to, ligos simuliavimas, kai tokia veika kriminalizuota, net ir nesukėlus viešiesiems interesams neigiamų padarinių, gali virsti asmens laisvės atėmimu.
Kokią žalą visuomenei daro pareigūnas, ypač jeigu jam patikėtos svarbios funkcijos teisminėje valdžioje, kai jis simuliuoja profesinį neįgalumą, tariamai nesuvokęs įstatymo paskirties ir prasmės?

Rokiškėnai, savo šalies patriotai, valstybinės šventės išvakarėse 2020 03 10 sulaukė netikėtos „dovanos“, tai yra publikacijos vietiniame laikraštyje „Sirena“, skambiu pavadinimu „Dauguma rokiškėnų nepatenkinti gyvenimo pokyčiais laisvoje Lietuvoje“. 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com