Prezentacja książki o drodze życia księdza Vladasa Jazukevičiusa Drukuj
Autor: Administrator   
Niedziela, 30 czerwca 2019

Dziś w wileńskim kościele pw. św. Mikołaja odbyła się prezentacja książki „Dievo valios keliais” (Drogą woli Bożej), przedstawiającą drogę życia księdza Vladasa Jazukevičiusa (1886 – 1959), który obok takich postaci jak J. Basanavičius, A. Smetona, bracia Vileišisowie, Al. Stulginskis, D. Malinauskas, przyczynił sie do uzyskania przez Litwę niezależnego państwowego bytu.

W tym kościele ks. Vladas Jazukevičius pełnił obowiązki duszpasterza w latach 1912 – 1924.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część – to osobiście spisane, jako świadka historii, wspomnienia, obejmujące również okres kolejno zmieniających się okupacji Wilna na początku XX wieku – niemieckiej, bolszewickiej i polskiej.

Na drugą część dzieła złożyły się wspomnienia o księdzu Vladasie Jazukevičiusie tych, którzy znali go osobiście i z nim współpracowali.

Materiały dobrali i do druku przygotowali Rūta Ratkevičienė ir dr. Mindaugas Bloznelis, znaczna część których ukazała się po raz pierwszy.

Książkę wydało wydawnictwo „Margi raštai“, ISBN 978 - 9986 – 09 – 493 – 7, str. 262. Książka jest bogato ilustrowana.

Na zdjęciach: okładka książki; osoby prezentujące książkę, Rūta Ratkevičienė w środku.

Film video: fragmenty prezentacji książki (ukaże się po opracowaniu).