Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Widzimy to po raz ostatni Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 08 kwietnia 2012

Od 10 kwietnia b.r. były park Bernardyński – ogród Botaniczny - Sereikiškių parkas - zostanie zamknięty na prowadzenie badań archeologicznych, po przeprowadzeniu których będzie dokonana  jego generalna rekonstrukcja z tym, aby przywrócić mu historyczny kształt z końca wieku XIX.

Ten pięknie położony w zakolu Wilenki teren od roku 1469 roku należał do Zakonu Bernardynów. Po wybudowaniu kościoła i klasztoru został on pieczołowicie uporządkowany, tu urządzono sady, ogrody, kanały wodne i oranżerie.
W latach 1797 - 1842 w tym miejscu znajdował się  sad botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego prowadzony przez Stanisława Bonifacego Jundziłła, a następnie jego bratanka Józefa Jundziłła. Rekordowo w sadzie znajdowało się nawet 8979 gatunków roślin.
Po zamknięciu przez władze carskie  klasztoru bernardynów w roku 1864, park oddano generał gubernatorowi.
 Zgodnie z ostatnim specjalnym projektem dla tego terenu autorstwa A.W. Straussa park był uporządkowany w latach 1886 -  1888 i do jego kształtów mają nawiązywać aktualne plany rekonstrukcji. 
W „Przewodniku po Wilnie”, wydanym w roku 1889 Adam Kirkor zaznacza: „…Ulubione miejsce przechadzek dla mieszkańców miasta, ogród Botaniczny, a dziś jenerał – gubernatorski, założony przez znakomitego profesora b. Uniwersytetu Wileńskiego Stanisława Jundziłła, leży na brzegiem Wilenki w malowniczej okolicy u stóp gór Zamkowej, Trzykrzyskiej i Bekieszowej.”

Miejmy więc nadzieję, że takim też będzie ten park po jego rekonstrukcji.

Na zdjęciach - aktualnym i starych: fragment aktualnego parku; park Bernardyński, ok. 1903 r.; teatr letni w parku, ok. 1917 r.; widok na park z pobliskich wzgórz.