Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

…I bezpłatny koncert Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Sobota, 12 lipca 2014

- Czemu stoimy, Paweł?
- Niech koń trochę odpocznie - odpowiedział ze znużeniem.
- Zimno mi. A dokąd ta droga?
- Donikąd.
(Józef Mackiewicz, Droga donikąd)
Jednym z elementów dzisiejszej inauguracji drugiej kadencji zajmowania przez D. Grybauskaitė stanowiska prezydenta był szeroko reklamowany bezpłatny koncert przed prezydenturą.

Niestety, widocznie w związku ostatnią decyzją Sądu Konstytucyjnego, w wyniku której Naród Litwy będzie mógł realizować swoje prawo suwerena poprzez referendum jedynie po uzyskaniu zgody Głównej Komisji Wyborczej i Sejmu RL, bezpłatny koncert przed wejściem do prezydentury oglądało niewiele ponad tysiąc starszych osób z D. Grybauskaitė, L. Graužinienė i A. Butkevičiusem włącznie. Zresztą, sądząc z telewizyjnego reportażu – koncert był nieciekawy, a na twarzach wykonawców wyraźnie malowała się udawana radość z inauguracji i możliwości koncertowania przed progiem do prezydentury.

Suma summarum – przez kolejne pięć lat naszą Ojczyzną, Litwą, nadal będzie rządziła wychowana i wyszkolona w Leningradzie oraz Moskwie osoba, specjalistka od marksizmu – leninizmu, wieloletnia wykładowczyni Wileńskiej szkoły partyjnej. Będzie więc nasz kraj stanowił negatywne unicum w skali Europy.

Zresztą Główną Komisją Wyborczą, Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz  innymi strategicznymi instytucjami kierują osoby, podobnie jak D. Grybauskaitė, wyszkolone w Moskiewskiej Akademii Politycznej przy CK KPSS bądź innych analogicznych sowieckich uczelniach. Jest więc obawa, iż litewskie społeczeństwo, uczulone na sowiecką okupację, ideologię i ideologów tego okresu, może nie wytrzymać tej atmosfery, a pozbawione możliwości obrony swoich obywatelskich praw w kraju, nie tylko będzie emigrowało, a wręcz ruszy do ucieczki.

Charakterystyczne, że im większa przepaść dzieli społeczeństwo Litwy i rządzące „elity” z D. Grybauskaitė na czele, i kiedy „elity” polityczne nie krępując się publicznie mianują obywateli Litwy „banditeliais”(bandyci) tylko za to, iż występują w obronie należnych im praw, tym częściej demagogicznie przez rządzących jest używane słowo vienybė (jedność).

Powyższe i nie tylko wyraźnie więc wykazuje, iż konstytucyjny suweren – Naród Litwy – utracił wewnątrzpaństwową  niepodległość.

„…po utracie suwerenności państwa – ratować suwerenność myśli” – apelował Józef Mackiewicz w Zwycięstwie prowokacji w okresie sowieckiej okupacji i panowania komunistycznej ideologii w naszym kraju. W aktualnej sytuacji, gdy partyjno – biurokratyczny system stanowi  jednolity monolit, któremu przewodzi  D. Grybauskaitė, ratowanie suwerenności myśli jest niezwykle ważnym zadaniem dla  tych,  którym nie jest obojętna przyszłość Litwy, i którzy jeszcze nie ulegli masowej propagandzie i stadnemu myśleniu.

Do tematu wrócimy.

Ryšard Maceikianec